การให้บริการ ด้านการบริบาล 

 

  • การพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีอาการเจ็บป่วย เช่น การวัดไข้ การวัดความดัน การเช็ดตัวลดไข้ ทำแผลเบื้องต้น
  • ทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น อยู่เป็นเพื่อนคุยกับผู้สูงอายุ
  • คอยสังเกตอาการของผู้สูงอายุ และบันทึกการดูแลในแต่ละวัน และแจ้งกับญาติถึงอาการเปลี่ยนแปลง
  • พาไปพบแพทย์ตามนัดหมาย
  • อาบน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า
  • ทำกิจกรรมของผู้สูงอายุ เช่น อ่านหนังสือ พาไปเดินเล่น ผ่อนคลายจิตใจ
  • ดูแลการขับถ่าย จัดยา อาหาร (ป้อนอาหาร หรือฟีดอาหาร ตามอาการ)

เคล็ดลับการดูแลคนที่เรารัก

ติดต่อเรา : 02 196 2040

อาหาร

โภชนาการอาหาร

พัฒนาการลูกน้อย

การดูแลเบื้องต้น

horoscope

บทความทางวิชาการ

เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้

หลากหลายบริการที่ ไบโอคอส โฮม เฮลท์ แคร์ เดลิเวอรี่ ใส่ใจดูแลทุกช่วงวัย